fbpx

Työhyvinvoinnin tilinpäätös

Muutos on nykyajan työelämässä pysyvä tila. Jatkuvassa murroksessa olevalta työelämältä kaivataan laatua, joustoa ja merkityksellisyyttä. Työntekijän hyvinvoinnilla ja sitoutuneisuudella on olennainen merkitys koko organisaation onnistumisen kannalta. Työnantajalta edellytetään monipuolista panostusta työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi. 

Työhyvinvoinnin tilinpäätös auttaa organisaatiota kartoittamaan ja seuraamaan työhyvinvoinnin tilaa sekä määrällisillä että laadullisilla työkaluilla. Työhyvinvoinnin tilinpäätös tuo esiin työntekijäkokemuksen ja kertoo, missä tarvitaan muutosta.

Työhyvinvoinnin tilinpäätös rakentuu kolmesta vaiheesta

Vaihe 1: Kompakti työhyvinvointikysely
Työhyvinvoinnin tilinpäätöksen kyselyosiossa kartoitetaan työhyvinvoinnin tila vakioidulla mittaristolla.
Vaihe 2: Laadullinen selvitysosa
Keskustelu ja laadullinen aineistonkeruu kertoo kokemuksen, miten työpaikalla voidaan ja miksi.
Vaihe 3: Seurantamittarit ja kehitystoimenpiteet
Tulokset selkeänä raporttina, jonka voi jakaa koko henkilöstölle.
Previous
Next

Mikä on Työhyvinvoinnin tilinpäätös?

 • Selkeä raportti työhyvinvoinnin nykytilasta, jossa vakioitu mittaristo
 • Laadullista ja määrällistä aineistoa yhdistävä tutkimus johdon ja HR:n päätöksenteon tueksi
 • Visuaalinen ja havainnollistava kooste, joka on jaettavissa koko henkilöstölle
 • Mahdollistaa pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämisen

Työhyvinvoinnin tilinpäätös tarkastelee työhyvinvointia kuuden teeman kautta:

 1. Henkilöstön osaaminen
 2. Työympäristö, työkyky ja työn organisointi
 3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 4. Perheystävällisyys ja ikäjoustavuus
 5. Johtaminen, esimiestyö ja tiedonkulku
 6. Sitoutuminen ja sitouttaminen työyhteisössä

Työhyvinvoinnin tilinpäätös...

 • kertoo, miten organisaatio voi konkreettisesti kehittää toimintatapojaan, ja mihin organisaatiotason työkäytäntöihin henkilöstö on tyytyväinen.
 • on tapa osoittaa, että työnantaja välittää henkilöstön hyvinvoinnista ja haluaa kehittyä työnantajana.
 • avaa työntekijäkokemuksen nykytilan ja kertoo kehityskohteet.
 • perustuu tieteellisiin tutkimusmetodeihin. 
 • antaa konkreettiset seurantamittarit.

Haluatko kuulla lisää? Laita viestiä, niin olemme sinuun yhteydessä.