Työhyvinvoinnin tilinpäätös

Muutos on nykyajan työelämässä pysyvä tila. Jatkuvassa murroksessa olevalta työelämältä kaivataan erityisesti laatua, joustoa ja merkityksellisyyttä. Työntekijän hyvinvoinnilla ja sitoutuneisuudella on olennainen merkitys koko organisaation onnistumisen kannalta. Työnantajalta edellytetään monipuolista panostusta työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Työhyvinvoinnin tilinpäätöksen avulla organisaation on mahdollista kehittyä menestyksekkääksi ja työntekijänsä kokonaisvaltaisesti huomioivaksi toimijaksi, jossa hyvinvointi näkyy myös ulospäin.

Mikä on Työhyvinvoinnin tilinpäätös?

 • Katsaus työhyvinvoinnin nykytilasta, jossa huomioidaan sekä johdon että henkilöstön näkemys
 • Tutkimus, joka toteutetaan tieteellisin menetelmin räätälöidysti asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Henkilöstön hyvinvointiin keskittyvä vuosikertomus, jonka lopputulema toimitetaan pdf-muodossa ja esitellään asiakkaalle

Mitä tarjoaa organisaatiolle?

 • Kattava ja selkeä kooste, joka mahdollistaa pitkäjänteisen työhyvinvoinnin kehittämisen
 • Kertoo, missä johdon ja henkilöstön kokemus mahdollisesti eroavat

Mitä palvelu pitää sisällään?

 • Sisältää onnistumiset ja kehityskohteet, sekä antaa konkreettiset toimenpide-ehdotukset/tavoitteet ja seurantamittareiden määrittämisen
 • Kysely- ja haastattelumenetelmin toteutettu tutkimus, joka keskittyy kuuteen työhyvinvoinnin osa-alueeseen, jotka ovat:
 1. Henkilöstön osaaminen
 2. Työkyky ja riskit
 3. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 4. Työntekijä kokonaisvaltaisena toimijana
 5. Johtaminen, esimiestyö ja tiedonkulku
 6. Sitoutuminen ja sitouttaminen työyhteisössä
 • Palvelu sisältää aloituspalaverin, taustatietojen keräämisen, henkilöstölle toteutettavan kyselyn sekä kyselyn pohjalta valittuihin teemoihin keskittyvien haastatteluiden toteutuksen analyysineen sekä loppuraportin ja sen esittelyn.

Mitä hyötyä Työhyvinvoinnin tilinpäätöksestä on organisaatiollesi?

 • tapa osoittaa, että työnantaja välittää henkilöstön hyvinvoinnista ja arvostaa henkilöstöä
 • tietoon ja tutkimukseen perustuvan työnantajamielikuvan rakentaminen ja viestiminen
 • työntekijäkokemuksen esiintuominen ja työnantajaan sitoutumisen vahvistaminen
 • kehityskohteisiin tarttuminen ajoissa tuo kustannussäästöä
 • yhteiskunnallinen merkitys ja vastuullisuus
 • osoitus edelläkävijyydestä
 

Haluatko kuulla lisää? Laita viestiä, niin olemme sinuun yhteydessä.