fbpx

Mikä Repo Work?

Repo Work tulee sanoista Research Pool of Work. Tekemisemme perustuu olemassa oleviin työelämätutkimuksiin ja tieteellisiin menetelmiin sekä omaan soveltavaan työhyvinvointitutkimukseemme, jota teemme yhdessä organisaatioiden kanssa.

 

Mitä teemme?

Autamme kehittämään organisaation työhyvinvointia haastattelemalla ja kuuntelemalla työntekijöitä tieteellisin menetelmin. Tuotamme organisaatiolle tietoa työpaikan ihmis-, ikä- ja perheystävällisyydestä ja työhyvinvoinnista. Teemme muun muassaTyöhyvinvoinnin tilinpäätöksiä, jolla organisaatio voi seurata työpaikan työhyvinvoinnin tilaa ja kehittymistä.
Tuemme työpaikkaa kehittymään ihmislähtöiseksi ja autamme edistämään työntekijöiden työn ja muun elämän tasapainoa tarjoamalla konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työkäyntäntöjen kehittämiseksi.
 

Mitä me ajattelemme työhyvinvoinnista?

Työhyvinvointi on menestyvän yrityksen perusta. Hyvinvoivassa työyhteisössä laadukkaaseen johtamiseen yhdistyy ihmislähtöisyys, jossa yksilö huomioidaan kokonaisuutena.
Työhyvinvointi on enemmän kuin työterveyttä. Mahdollisuus työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, työntekijöiden kuunteleminen ja osallistaminen ovat työhyvinvoinnin avainelementtejä. Työn merkityksellisyys ja kehittämismahdollisuudet lisäävät työhön sitoutumista ja parantavat yrityksen onnistumisen mahdollisuuksia.

ARVOMME

Inhimillisyys 

Yhdenvertaisuus ja auttaminen ovat repolaisuuden kulmakiviä. Hyvillä teoilla muutetaan maailmaa. Kohtaamme aina ihmisen ihmisenä.

Dialogi

Repolainen keskustelee ja kuuntelee, ottaa vastaan kritiikkiä ja kyseenalaistaa. Teemme töitä merkittävien asioiden eteen ja ymmärrämme muidenkin työn merkityksellisyyden.

Tasapaino

Repolaisuuteen kuuluu työn, läheisten ja rientojen suhteen pitäminen tasapainossa. Huolehdimme omasta hyvinvoinnistamme ja saamme energiaa hyvinvoivasta ympäristöstä.

Avaramielisyys

Repolainen on jatkuva oppija. Innostumme, uskallamme toimia ja katsomme tulevaisuuteen. Unelmointi ja ihmettely ovat oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme. Uskomme, että teoilla voi muuttaa maailmaa.

ME

Repowork_Anna_Kilponen

Anna

Founder & CEO

Anna Kilponen on yritysjuridiikan KTM sekä YTM työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmasta. Annalla on intohimo työelämän kehittämiseen ja työhyvinvoinnin valjastamiseen organisaatioiden kasvuajuriksi.

repo work liisa kankaanpaa

Liisa

Projektityöntekijä

Liisa Kankaanpää opiskelee yhteiskuntatieteitä maisteritasolla ja on erityisen kiinnostunut kestävyyden käsitteestä sekä sen eri näkökulmien tuomisesta työhyvinvoinnista käytävään keskusteluun.

Jenni

Työelämäasiantuntija

Jenni Talvitie on yhteiskuntatieteilijä, joka on toiminut työeläkekuntoutuksen asiantuntijana sekä tutkimusprojekteissa. Jennin kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti työelämän tulevaisuus ja työn suhde sosiaaliturvaan.

Hanna_BW_Repo

Hanna

Liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija

Hanna Vartia on terveystieteiden maisteri, jolla on vuosien kokemus innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen parista. Hanna innostuu työstä, jonka tulokset näkyvät sekä ihmisten että yhteiskunnan hyvinvointina.

Jari

Tutkija

Jari Hartzell on yhteiskuntatieteiden maisteri, joka on kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä tutkimustiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa ja johtamisessa.