Väestöliitto

Tasa-arvo ja isät -hanke

Work Lab
  • Laadullinen analyysi
  • Raportointi
  • Podcast
  • Videosarja
Lähtötilanne

Tasa-arvo ja isät -hanke selvittää, miten eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa työ- ja toimintakulttuuria. Repo Work on mukana Väestöliiton koordinoimassa hankkeessa pääyhteistyökumppanina. Kohdeorganisaatioina, joissa tutkimus- ja kehittämistyö tehdään, ovat Deloitte Oy, Lahti Energia Oy ja Kela. Hankkeen päärahoittajana on Työsuojelurahasto.

Tavoite

Hanke vahvistaa vanhemmuutta ja tasa-arvoa tukevaa työkulttuuria suomalaisessa työelämässä. Tarkastelun kohteina ovat erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo, miten isyys ja äitiys näkyvät työpaikalla, sekä miten odotukset työelämää kohtaan ovat muuttuneet sukupolvien välillä. Hanke toteutetaan vuosien 2019-2021 aikana.

Hankkeesta syntyy suomalaisen työelämän kehittämiseen ja kaikkien avoimeen käyttöön tutkimusartikkeleita, opinnäytteitä ja käytännönläheistä viestintämateriaalia.
Lopputulos

Hankkeesta syntyy suomalaisen työelämän kehittämiseen ja kaikkien avoimeen käyttöön tutkimusartikkeleita, opinnäytteitä ja käytännönläheistä viestintämateriaalia. “Tasa-arvo ja isät -työpaikoilla“ videoita ja klippejä löytyy Hyvä kysymys -alustalta. 6-osainen podcast-sarja on julkaistu Spotifyssa ja Soundcloudissa.


Miksi Repo Work?

Work Lab -tutkimus antaa “avaimet käteen” -ratkaisuna suunnan kestävään tulevaisuuden työelämään ja antaa työkalut tiellä olevien esteiden ratkaisemiseen.  Tasa-arvo ja isät -hankkeessa laadullisen tiedon kerääminen, analysointi, kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja tulosten viestiminen olivat hankkeen avaintarpeita. Repo Work keräsi laadullisen aineiston kohdeorganisaatioista panostamalla fokusryhmäkeskusteluiden fasilitointiin ja tuotti havainnoista työelämäaiheiset videot ja podcast-sarjan.


Lisää töitämme
This is some text inside of a div block.
Trial

Ole seuraava edistyneen työyhteisön jäsen.

Kerromme sinulle 15 minuutissa, kuinka voimme nostaa sinut edelläkävijöiden joukkoon.