Palvelualojen ammattiliitto

Kuinka työ ja vapaa-aika sovitetaan yhteen onnistuneesti?

Work Lab
  • Kyselytutkimus
  • Fokusryhmät
  • Tilastollinen analyysi
  • Laadullinen analyysi
  • Raportointi
Haaste

Palvelualojen ammattiliitto PAM edistää yli 210 000 jäsenen työhyvinvointia. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on kasvava haaste läpi jäsenistön. Ymmärrys epäsäännöllisten työaikojen haasteista sekä jäsenistön tarpeesta tuelle työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa olivat ammattiliitolle kriittisiä asioita jäsenistön työhyvinvoinnin kehittämisessä vuonna 2020.


Lopputulos 

Yli 1900 vastaajan tutkimus alleviivasi jäsenistön eriarvoista asemaa työajoista ja perhemuodosta riippuen. Yksi keskeisimmistä havainnoista vahvisti vanhemman epäsäännöllisen työajan vaikuttavan negatiivisesti lapsen elämään ja näin koko perheen hyvinvointiin. Tutkimuksessa selvitettiin erityisesti työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työaikaan. Joustavien työaikakäytäntöjen havaittiin vaihtelevan paljon työpaikkojen ja työntekijöiden välillä, synnyttäen osassa tapauksista epätasa-arvoista kohtelua.

Työaikojen ennustettavuuden lisääminen suunnittelutyökalulla tai kiertävillä vuorolistoilla parantaa työntekijöiden työhyvinvointikokemusta.
Mitä kehitystoimenpiteitä tutkimuksella havaittiin? 

Work Lab ehdotti Palvelualan ammattiliitolle toimenpiteitä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen tukemiseksi. 

  • Työaikaa koskevien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen kaupan alalla parantaa henkilöstön työhyvinvointia
  • Vuorotyötä tekevien lapsiperheiden tukeminen kerhotoiminnalla tai yhteiskunnallisten palveluiden saatavuudella parantaa perheiden hyvinvointia. 
  • Työaikojen ennustettavuuden lisääminen suunnittelutyökalulla tai kiertävillä vuorolistoilla parantaa työntekijöiden työhyvinvointikokemusta.


Miksi Repo Work?

Work Lab -tutkimus antaa “avaimet käteen” -ratkaisuna suunnan kestävään tulevaisuuden työelämään ja antaa työkalut tiellä olevien esteiden ratkaisemiseen.  PAM:lle oli tärkeää ymmärtää työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista perusteellisesti ja nähdä sen toteutumisen tilanne usealla toimialalla: kaupan-, marava- ja turvallisuusala. Work Lab -tutkimus räätälöitiin huomioimaan eri toimialojen tilastolliset taustamuuttujat ja sekä laadulliset poikkeavuudet viiden fokusryhmän avulla.


Lisää töitämme
This is some text inside of a div block.
Trial

Ole seuraava edistyneen työyhteisön jäsen.

Kerromme sinulle 15 minuutissa, kuinka voimme nostaa sinut edelläkävijöiden joukkoon.