Suomen Ekonomit

Kuinka tasa-arvo toteutuu ekonomien työelämässä?

Perhevapaita tukeva yrityskulttuuri mahdollistaa tasa-arvoisemman työelämän.

Work Lab
  • Tilastollinen analyysi
  • Laadullinen analyysi
  • Raportointi
Haaste

Suomen Ekonomit tukevat yli 50 000 jäsenen työelämää. Ymmärrys tasa-arvon toteutumisesta ja vanhemmuuden vaikutuksesta tasa-arvoiseen kohteluun olivat kriittisiä järjestön perhevapaisiin liittyvässä edunvalvontatyössä vuonna 2019.


Tulokset

485 vastaajan tutkimus vahvisti sukupuoliin liittyviä kokemuksia epäoikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta. Naiset kokivat perhevapaiden vaikuttavan negatiivisesti ura- ja palkkakehityksen, kun vastaavasti miehillä työpaikan asenteet vaikuttivat mahdollisuuteen pitää perhevapaita. Tulokset keräsivät valtakunnallista näkyvyyttä ja paransivat Suomen Ekonomien perhevapaiden edunvalvontatyötä.


Tulokset keräsivät valtakunnallista näkyvyyttä ja paransivat Suomen Ekonomien perhevapaiden edunvalvontatyötä.
Mitä työyhteisöä kehittäviä toimenpiteitä tutkimuksessa löydettiin? 
  • Avoin kommunikaatio perhevapaista voi vähentää työyhteisön negatiivisia asenteita etenkin miesten osalta. 
  • Työpaikoille kaivataan esimerkkejä monenlaisista tavoista pitää perhevapaita, sekä miehille että naisille. 
  • Työpaikkojen asennemuutosta tasa-arvon osalta edistetään pienin askelin, kuten nostamalla teemaa säännöllisesti esiin esimerkiksi henkilöstökyselyissä ja sisäisessä viestinnässä.

Miksi Repo Work?

Work Lab -tutkimus antaa “avaimet käteen” -ratkaisuna suunnan kestävään tulevaisuuden työelämään ja antaa työkalut tiellä olevien esteiden ratkaisemiseen. Suomen Ekonomien tasa-arvokokemusten selvittämiseksi käytössä oli jäsenistöltä kerättyä kyselydataa. Repo Work räätälöi tutkimuksen valmiin datan ympärille hyödyntäen lisäksi ymmärrystä aikaisemmista tasa-arvoaiheisista Work Lab -tutkimuksista.


Lisää töitämme
This is some text inside of a div block.
Trial

Ole seuraava edistyneen työyhteisön jäsen.

Kerromme sinulle 15 minuutissa, kuinka voimme nostaa sinut edelläkävijöiden joukkoon.