Työelämä

Välitä ja luot työhyvinvointikokemusta

Lukuaika 5 minuuttia

lman vuorovaikutusta ei ole työhyvinvointia

Vuorovaikutus ja kohtaamiset ovat työhyvinvoinnin tärkeitä rakennuspalikoita. Kriisitilanteessa näiden merkitys korostuu. Tarvitaan oikeaa tietoa, selkeästi ja riittävästi. Vielä parempi, jos tieto ulottuu oikeiden ihmisten luokse, ja siitä kerrotaan välittävällä ja inhimillisellä tavalla.

Toimivan viestinnän tueksi tarvitaan avointa keskustelukulttuuria. Hierarkkisella työpaikalla haasteena on, että viestit kulkevat vain ylhäältä alaspäin. Tällöin henkilöstön viestintään jää vellomaan huhupuheita, jotka aiheuttavat epävarmuutta ja epäluottamusta.

Koronatilanne on heittänyt työnantajille viestintähaasteita, joista toiset selviävät toisia paremmin. Huolellinen työnantajaviestintä on osa organisaatioiden vastuullista toimintaa, mutta lisäksi se vaikuttaa suoraan myös henkilöstön työhyvinvointikokemukseen.

Yhteisö luo yhteenkuuluvuutta – tai heikentää sitä

Yhteenkuuluvuuden tunne on osa työhyvinvoinnin kokemusta ja vaikuttaa siihen, kuinka sitoutuneita työntekijät kokevat olevansa työpaikkaansa kohtaan. Etätyöaikana yhteisöllisyys saattaa kadota, ellei siitä tarkoituksellisesti pidetä kiinni.

Vinkkimme kaikille työnantajille siis on, että työyhteisön ja työpaikan oman kulttuurin olemassaolosta kannattaa pitää kiinni myös etätyössä, vaikka tavat voisivat tuntua alkuun keinotekoiselta. Kahvikupin kanssa Zoomin äärellä seurustelu voi saada totisen insinöörin vaivaantuneeksi, mutta sitä kannattaa kokeilla, ja kehittää pikkuhiljaa omaan työyhteisöön sopivat kohtaamiskeinot.

Jos viestintään ja vuorovaikutukseen ei panosteta, eikä välittäminen ulotu työyhteisön kulttuuriin, voivat vaikutukset olla ikäviä työhyvinvoinnin kannalta. Yksinäisyyden ja työn merkityksettömyyden kokemus vaikuttaa suoraan motivaatioon ja kokemukseen työn mielekkyydestä, ja vaikutukset voivat näkyä jopa sairauspoissaoloina.

Välitä – kysy ja kuuntele

Työpaikan hyvinvoiva kulttuuri syntyy siten, että ollaan aidosti kiinnostuneita siitä, mitä henkilöstölle kuuluu ja miten työntekijät voivat. Tärkeää on A. kysyä ja B. kuunnella. Jokaisen on tärkeää tulla kuulluksi ja saada kokemus siitä, että on osa yhteisöä.

Luo työhyvinvointia esimerkillä. Kysy seuraavan palaverin alussa muiden kuulumisia ja jaa omia ajatuksiasi. Välittäminen ei ole vaikeaa, mutta se on välttämätöntä työhyvinvoinnin kannalta.