WORK LAB

Rakenne työkalut tulevaisuuden työelämään

Ennakoiva työyhteisön kehittäminen vaatii työntekijöiden motiivien ja työympäristön muutoksen ymmärtämistä ja niihin sopivien uusien työkalujen innovoimista. Work Lab:ssa Organisaatiot ja järjestöt rakentavat kanssamme uusia ratkaisuja tieteellisten tutkimusmenetelmien ja Repo Workin datapankin avulla.

Features
Uudet ratkaisut

Luo organisaatioille uusia ratkaisuja työtapojen ja käytäntöjen parantamiseen.

Työntekijälähtöinen innovaatio

Osallista työyhteisöt työelämän innovaatioiden luomiseen. Tuo yhteen tuhansien työntekijöiden hiljainen tieto työelämän mahdollisuuksista ja haasteista.

Ilmiöiden tunnistaminen

Avaa näkymän työelämän nouseviin ilmiöihin ja työkalut vaikutuksien ennakoimiseen.

Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template

Tabs

Easy to use and customize

Fidelity is a CMS Webflow template

Clients

You're in good company

Fidelity is a CMS Webflow template

Timeline

Work Lab käytännössä – case ammattijärjestö

1. Innovaatioalueen ja
tutkimusmenetelmien valinta

"Ammattijärjestö haluaa selvittää, miten voisi tukea eri ikäisiä jäseniä työelämässä pysymisessä ja ehkäistä ikäsyrjintää. Järjestö ja Repo tekevät yhdessä tutkimukselle suunnitelman."

"Tutkimus päätetään toteuttaa etähaastatteluilla. Repo tekee sekä yksilöhaastatteluja että fasilitoi ryhmähaastatteluja etänä."

2. Tutkimuksen toteutus
3. Aineiston analyysi,
tulkintaja yhteenveto

"Repo analysoi aineiston ja koostaa asetettujen tavoitteiden mukaisen ratkaisukeskeisen yhteenvedon."

"Repo toteuttaa järjestölle tutkimustuloksista podcasteja ja infograafeja, jotka tuovat tulokset laajan yleisön näkyville."

4. Uusien työkalujen jalkautus
Design

Available for different mobile platforms

Rerum facilis est et expedita distinctio nam libero tempore cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus.

Easy to Use

Rerum facilis est expedita

Interest Growth

Rerum facilis est expedita

Get the best with our latest update—
Trial

Ole seuraava edistyneen työyhteisön jäsen.

Kerromme sinulle 15 minuutissa, kuinka voimme nostaa sinut edelläkävijöiden joukkoon.