fbpx

Palvelumme

Työelämätutkimukset

Työelämätutkimukset antavat arvokasta tietoa ihmisten työhön liittyvistä kokemuksista sekä työelämän asenteista, odotuksista ja ilmiöistä. Tutkimusten tulokset ovat hyödyllisiä laajasti erilaisille työelämän päätöksentekijöille. Usein erityisesti liitot ja järjestöt hyödyntävät tutkimusten tuloksia edunvalvontatyössä ja voivat viestiä niiden avulla isommalle yleisölle muutostarpeesta tai ilmiöstä. Myös isot organisaatiot tai vaikuttajatahot voivat hyödyntää tutkimuksia toiminnassaan ja viestinnässään.

Tutkimusten aiheet liittyvät usein esimerkiksi työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, tulevaisuuden työelämään, eri sukupolvien kokemuksiin ja odotuksiin työelämässä tai vaikkapa siihen, millaista osaamista työelämässä tarvitaan. Esimerkkejä tekemistämme työelämätutkimuksista voit katsoa täältä.

Työhyvinvoinnin tilinpäätös

Työhyvinvoinnin tilinpäätös on selkeä visuaalinen raportti työhyvinvoinnin nykytilasta. Raportti on tarkoitettu koko jaettavaksi koko organisaatiolle, sekä halutessa myös ulkopuolisille kumppaneille tai vaikkapa organisaation omille nettisivuille.

Työhyvinvoinnin tilinpäätös auttaa organisaatiota tarkastelemaan ja seuraamaan työhyvinvoinnin tilaa sekä määrällisillä että laadullisilla keinoilla. Työhyvinvoinnin tilinpäätös tuo esiin työntekijäkokemuksen ja kertoo, missä tarvitaan muutosta. Sen avulla on mahdollista kehittää työhyvinvointia pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Ihmisystävällisyysluento

Hyvinvoivassa työyhteisössä laadukkaaseen johtamiseen yhdistyy ihmislähtöisyys, jossa yksilö huomioidaan kokonaisuutena. Ihmisystävällisyys on työpaikan kilpailuetu, joka mahdollistaa monimuotoisen ja menestyvän organisaation syntymisen.

Kahden ja puolen tunnin pituisella vuorovaikutteisella luennolla tuodaan esiin ratkaisuja, joilla työpaikan ihmisystävällisyyttä voidaan edistää. Ennen luentoa toteutetaan työhyvinvointikysely, jonka tuloksia hyödynnetään luennolla.