fbpx

Palvelumme

Työhyvinvoinnin tilinpäätös

Muutos on nykyajan työelämässä pysyvä tila. Jatkuvassa murroksessa olevalta työelämältä kaivataan erityisesti laatua, joustoa ja merkityksellisyyttä. Työntekijän hyvinvoinnilla ja sitoutuneisuudella on olennainen merkitys koko organisaation onnistumisen kannalta. Työnantajalta edellytetään monipuolista panostusta työhyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi. 

Työhyvinvoinnin tilinpäätöksen avulla organisaation on mahdollista kehittyä menestyksekkääksi ja työntekijänsä kokonaisvaltaisesti huomioivaksi toimijaksi, jossa hyvinvointi näkyy myös ulospäin.

Ihmisystävällisyyskartoitus

Hyvinvoivassa työyhteisössä laadukkaaseen johtamiseen yhdistyy ihmislähtöisyys, jossa yksilö huomioidaan kokonaisuutena. Ihmisystävällisyys on työpaikan kilpailuetu, joka mahdollistaa monimuotoisen ja menestyvän organisaation syntymisen.

Ihmisystävällisyyskartoituksessa tunnistetaan toimintakulttuurin osat, jotka eivät tue perhemyönteisen ja ikäjoustavan työyhteisön toteutumista. Kartoituksessa tunnistetaan organisaation kipukohdat ja autetaan tuomaan työkäytännöt ajan tasalle.

Työelämätutkimukset

Työelämätutkimukset antavat arvokasta tietoa jäsenten kokemuksista erityisesti liitoille ja isommille järjestöille ja organisaatioille. Tutkimus perustuu kohderyhmän kokemusten ja uskomusten selvittämiseen määrällisin ja laadullisin keinoin. Käytännössä menetelminä käytetään esimerkiksi kyselyä ja erilaisia haastattelumenetelmiä. 

Tutkimus voi käsitellä esimerkiksi seuraavia työelämän aihepiirejä:

  • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen
  • Työelämän tasa-arvo
  • Työelämän perhemyönteisyys
  • Perhevapaat työelämänäkökulmasta
  • Johtaminen, vuorovaikutus ja tiedonkulku