fbpx

Ihmisystävällisyysluento

Ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa eri elämäntilanteilla on vaikutusta myös työelämään. Ihmisystävällinen työpaikka huomioi työntekijöiden erilaiset perhetilanteet, uran eri vaiheet ja yksilölliset tekijät kuten voimavarat ja terveydentilan. Perhemyönteisyys ja ikäjoustavuus lisäävät tuottavuutta ja toimivat kilpailuetuna. Ihmisystävällisessä työpaikassa työntekijät kokevat, että heitä kuunnellaan, mikä lisää sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. 
 
Mitä on ihmisystävällisyys työelämässä?
 

Ihmisystävällinen työelämä pitää sisällään oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset työolosuhteet, jotka mahdollistavat ihmisten hyvinvoinnin, erilaisten elämäntilanteiden yhdistämisen työhön sekä työnilon.

Ihmisystävällinen työpaikka ymmärtää työhyvinvoinnin vaikutukset organisaation toimintaan ja yhteiskuntaan ja haluaa kestävällä ja vastuullisella tavalla edistää henkilöstönsä hyvinvointia pitkäjänteisesti. Ihmisystävällisessa työpaikassa sallitaan ihmisten erilaisuus ja se nähdään voimavarana.

Mitä kahden tunnin ihmisystävällisyysluento tarjoaa?

  • Tuo organisaation ihmisystävällisyydestä havaintoja, jota voi hyödyntää paremman työpaikan rakentamisessa ja työnantajamielikuvan vahvistamisessa
  • Antaa kokonaiskuvan työntekijöiden työhyvinvoinnin kokemuksista sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumisesta
  • Vuorovaikutteisella luennolla henkilöstö saa mahdollisuuden luoda ihmisystävällisempää työpaikkaa ja tuoda esiin omia kokemuksiaan anonyymisti

 

Haluatko kuulla lisää? Laita viestiä, niin olemme sinuun yhteydessä.