fbpx

Ihmisystävällisyyskartoitus

Ihmisen elämä on kokonaisuus, jossa eri elämäntilanteilla on vaikutusta myös työelämään. Ihmisystävällinen työpaikka huomioi työntekijöiden erilaiset perhetilanteet, uran eri vaiheet ja yksilölliset tekijät kuten voimavarat ja terveydentilan. Perhemyönteisyys ja ikäjoustavuus lisäävät tuottavuutta ja toimivat kilpailuetuna. Ihmisystävällisessä työpaikassa työntekijät kokevat, että heitä kuunnellaan, mikä lisää sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. 
 

Mikä on Ihmisystävällisyyskartoitus?

  • Tutkimus ja työntekijöitä osallistava työpaja, jossa kartoitetaan työpaikan ihmisystävällisyyttä
  • Henkilöstön työhyvinvointia edistävä toimenpide, joka auttaa huomioimaan eri elämäntilanteissa olevat työntekijät
  • Palvelu, jonka avulla organisaatio pystyy kehittämään työkäytäntöjään ihmisystävällisemmiksi 

Mitä tarjoaa organisaatiolle?

  • Luo kokonaisvaltaisen käsityksen työntekijöiden työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvistä tarpeista
  • Tuo esiin ratkaisuja, joilla työ ja muu elämä lomittuvat mahdollisimman saumattomasti toisiinsa
  • Antaa tutkimustietoa yrityksen ihmisystävällisyydestä, jota voi hyödyntää paremman työpaikan rakentamisessa ja työnantajamielikuvan vahvistamisessa

Mitä palvelu pitää sisällään?

  • Kyselynä tehtävän alkukartoituksen, jossa selvitetään työntekijöiden näkemys työpaikan ihmisystävällisyydestä
  • Puolen päivän työpajan, jossa työntekijät pääsevät itse tuomaan esiin kehityskohtia
  • Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ihmisystävällisten työkäytäntöjen kehittämiseksi

 

Haluatko kuulla lisää? Laita viestiä, niin olemme sinuun yhteydessä.