fbpx

Kategoria: Podcast

11. Parempi maanantai: Anna Suomi – Introvertit työelämässä

Vuoden viimeisessä Parempi maanantai -jaksossa puhutaan siitä, miten introvertit pärjäävät työelämässä, joka toimii monilta osin ekstroverttien ehdoilla. Nykyinen työelämä suosii ulospäin suuntautuneita ihmisiä, joille sosiaalinen kanssakäyminen antaa energiaa. Introverttien pohdiskeleva ja itsenäinen työskentelytapa taas ei usein ole yhtä suuressa suosiossa. Harvempi meistä on täysin ekstrovertti tai introvertti, mutta yleensä jommatkummat ominaisuudet ovat ihmisellä hallitsevampia. Ville-Juhani […]

10. Parempi maanantai: Juho Toivola & työelämän intensiivisyys

Työelämän tempo on nykyisin paljon vauhdikkaampi, kuin mitä se oli vaikkapa vielä pari vuosikymmentä sitten. Työelämä kuormittaa uudella tavalla ja vaatii yksilöiltä itsensä johtamisen taitoja ja jopa kokonaisvaltaisten elämänhallintastrategioiden miettimistä. Tässä jaksossa perehdytään siihen, miten työelämän intensiivisyys vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin ja mitä työnantajat voivat tehdä, jotta työntekijät voisivat paremmin intensiivisessä työelämässä. Tutkimusaiheena teema on melko […]

9. Parempi maanantai: Organisaation uudistumiskyky luo hyvinvointia

Millainen on kestävä työelämä, jossa työntekijät ovat mahdollisimman tuottavia, mutta työelämä on silti inhimillistä, eikä kenenkään selkänahasta revitä kaikkea irti? Tässä jaksossa tehdään katsaus siihen, miten organisaatio voi olla työntekijöitä ajatellen kestävällä tavalla tuottava, ja miten työyhteisön uudistumiskyky vaikuttaa organisaation tuottavuuteen. Jos organisaatio haluaa olla kestävällä tavalla tuottava, tulee sen sisäistää, ettei se pelkästään kuluta resursseja, […]

8. Parempi maanantai: Kiire kertaantuu, aikavarkaat on tärkeä tunnistaa

Tutkimusten mukaan pelkästään jo se, että kokee aikapulaa, voi aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa hyvinvointiin. Ainoa tapa ratkaista asia, on keskittyä parantamaan ajanhallintaa ja organisoida työtä ja muuta tekemistä toisin. Tässä jaksossa puhutaan ajanhallinnasta työpaikalla. Toisinaan aika valuu kuin hiekka sormien välistä. Työpäivän aikana tuli tehtyä paljon kaikkea, mutta mitään ei oikein saanut aikaiseksi. Kiire on työpäivässä […]

7. Parempi maanantai: Masennus on työpaikalla paha sana, vaikka ei tarvitsisi

Työpaikoilla masennukseen suhtaudutaan pelokkaasti. Masennus on tabu, josta ei keskustella samalla tavalla kuin muista sairauksista. Selkävaivoista ja olkapääleikkauksesta voidaan jutella töissä vapautuneestikin, mutta mielen sairaus jättää ihmiseen ikävän leiman. Koska masennus on vaiettu aihe, aiheuttaa masentuminen hämmennystä ja pelkoa sekä sairastuneessa itsessään että työkavereissa. Jos masennuksesta ja mielen hyvinvoinnista puhuttaisiin työpaikoilla enemmän, siihen voitaisiin myös […]

6. Parempi maanantai: Joustavat työaikakäytännöt mahdollistavat ajanhallinnan

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen on olennaisesti ajanhallintaan liittyvä työhyvinvoinnin aihealue. Monella työntekijällä on haasteita työn ja muiden elämän osa-alueiden yhdistämisessä, ja ajan oikeanlaiseen ja tehokkaaseen käyttöön on paine niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tässä jaksossa kuulet, kuinka työn ja muun elämän yhteensovittamisessa voidaan nähdä pohjimmiltaan olevan kyse siitä, miten kukin kykenee ja allokoimaan aikaansa työn […]

5. Parempi maanantai: Työstressi on tärkeää – palautuminen on pakollista

Pitkittynyt työstressi on monella tavalla haitallista. Se voi johtaa tutkimusten mukaan erilaisiin mielen ja kehon sairauksiin. Tutkimuksissa on todettu, että joihinkin yksilöihin stressi vaikuttaa vakavammin kuin toisiin. Viime vuonna valmistuneen tutkimuksen mukaan työstressi on erityisen haitallista perussairautta poteville miehille. Tässä jaksossa vieraana on kesällä fysioterapeutiksi valmistunut Teemu Tapio, joka on opinnoissaan perehtynyt työstressin syntyyn ja […]

4. Parempi maanantai: Pipsa Aro & kokemus työpaikkakiusaamisesta

Työterveyslaitoksen mukaan joka päivä 100 000 työntekijää Suomessa kokee työpaikkakiusaamista. Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa kielteistä kohtelua, joka voi olla suorempaa, kuten uhkailua, tai epäsuorempaa kuten porukan ulkopuolelle jättämistä tai kiusatun mustamaalaamista. Kiusaaminen vaikuttaa merkittävästi kiusatun hyvinvointiin, mutta myös koko työyhteisön toimintaan ja työhyvinvointiin. Usein kiusaamista esiintyy enemmän työpaikoilla, joilla esiintyy paljon ristiriitoja, roolikonflikteja sekä suurta kuormitusta […]

3. Parempi maanantai: Jasmi Qvick – Tarvitseeko kaikkien mahtua muottiin?

Moni tunnistaa puheen monimuotoisuudesta ja erilaisuuden arvostamisesta työpaikoilla. Tutkimusten mukaan diversiteetti toimii organisaatiolle kilpailuetua tuovana voimavarana. Ymmärretäänkö työpaikoilla kuitenkaan täysin, että tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee nimenomaan erilaisuutta eikä samankaltaisuutta? Kasvatustieteiden maisteri ja mentaalivalmentaja Jasmi Qvick on havainnut, että jo koulumaailma pyrkii mahduttamaan yksilöitä samanlaiseen muottiin. Sama ilmiö jatkuu työelämässä, jossa saatetaan odottaa kaikilta työntekijöiltä […]

2. Parempi maanantai: Anna Suomi & työn merkityksellisyys

Kenellä on vastuu työn merkityksellisyydestä, ja miten työnantaja voi tukea työntekijöitä löytämään työstään merkitystä? Mentori Anna Suomi kertoo, kuinka työ voi aiheuttaa vahinkoa hyvinvoinnille silloin, jos se ei ole linjassa oman arvomaailman tai kutsumuksen kanssa. Mentori ja henkisen hyvinvoinnin valmentaja Anna Suomi on vieraana podcast-jaksossa, jossa puhutaan työn merkityksellisyydestä ja siitä, miksi moni tyytyy tekemään työtä, […]