fbpx

Mistä maailmalla puhutaan? – Poikkeusolojen vaikutukset työhyvinvointiin

Kansainvälisissä lehdissä ja medioissa on pohdittu paljon vallitsevien poikkeusolosuhteiden vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin. Keräsimme yhteen viime päivinä keskusteluissa esiin nostetut neuvot ja näkökulmat, miten työnantaja voi tukea henkilöstöään uudessa tilanteessa.

Työnantaja voi tukea kotietätyössä monin tavoin

Etätyön vaikutuksia työntekijöiden työhyvinvointiin on tarkasteltu viime vuosikymmeninä runsaasti, mutta kuten People Management -lehden artikkelissakin todetaan, asiaa on tutkittu pääosin vain sellaisten työntekijöiden osalta, joilla on mahdollisuus itse valita kotoa käsin työskentely. Tällä hetkellä tilanne on hyvin toisenlainen, kun monien on yllättäen työskenneltävä kotoa käsin, halusivat he sitä tai eivät. Kaikilla ei ole aiempaa kokemusta etätyöstä, ja osa henkilöstöstä voikin kokea fyysisen eristäytymisen työyhteisöstä ahdistavana asiana. 

Oli työntekijän oma suhtautuminen etätyöhön mikä tahansa, People Managementin listauksen mukaan työnantajan kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen asiaan: työntekijän sosiaaliseen tukemiseen, oikeiden työkalujen tarjoamiseen ja tuen antamiseen työn ja vapaa-ajan erottamisessa. On tärkeää, ettei työntekijä jää yksin uuden tilanteen edessä, vaan voi keskustella etätyöhön liittyvistä kysymyksistä ja ratkoa niitä yhdessä työnantajansa kanssa.

Huomio kommunikointiin ja viestintään

Myös HR News kirjoittaa, kuinka työnantajan tulisi huomioida se, että kaikille etätyöhön sopeutuminen ei ole helppoa. Esimiesten tulisi pitää työntekijöihin yhteyttä muutenkin kuin sähköpostein, esimerkiksi soittamalla, jotta kommunikointi ei jää pelkästään kirjallisen ja virallisen viestinnän varaan. HR Newsin artikkelissa todetaan lisäksi, että tilanteessa, jossa osa työntekijöistä työskentelee lasten kanssa kotona, olisi hyvä osoittaa ymmärrystä ja joustavuutta perheellisille esimerkiksi etäpalaverien aikana.

Virtuaaliset kahvitauot auttavat jaksamaan

Forbes kirjoittaa, kuinka pakkoetätyöhön siirtymiseen sisältyy henkilöstön mielenterveyden kannalta riskejä. Työntekijä voi kärsiä eristäytymisestä tai ajautua kotona työskennellessään burnoutin partaalle, kun työn ja muun elämän erottaminen vaikeutuu. Artikkelin mukaan henkilöstön hyvinvointia voidaan tukea muun muassa pitämällä yllä sosiaalista kanssakäymistä teknologian avulla (esimerkiksi etäkahvipaussit!) ja muistuttaa, että työpäivän tulee myös selkeästi päättyä joka päivä, eikä sähköpostia lueta iltamyöhään.

The Independent käsittelee artikkelissaan, kuinka nykyiset poikkeusolosuhteet luovat haasteen työstä palautumiselle. Pitkään jatkunut palautumisen puute johtaa pahimmillaan loppuunpalamiseen. Työnantajan näkökulmasta olisi tärkeää muistaa kannustaa etänä työskenteleviä myös palautumiseen, sillä tällä hetkellä monella työn ja vapaa-ajan välinen ero saattaa hämärtyä entisestään. Henkilöstön hyvinvoinnin kannalta työnantajan olisi hyvä tarjota erilaisia palautumiskeinoja myös työpäivän ajalle. Säännöllinen palautuminen on elintärkeää työssä jaksamisen kannalta.

Keskustelu työhyvinvoinnin ympärillä pyörii nyt paljon siinä, kuinka joustavuutta tarvitaan nyt molemmilta osapuolilta, sekä työnantajalta että työntekijöiltä. Kun työntekijät työskentelevät suurissa määrin etänä kotoa käsin, se vaatii HR-tiimiltä ja esimiehiltä entistä isompaa panostusta työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Se mistä on helppo lähteä heti lähteä liikkeelle, on kysyminen, kuuntelu ja ymmärryksen osoittaminen.