fbpx

3. Parempi maanantai: Jasmi Qvick – Tarvitseeko kaikkien mahtua muottiin?

Moni tunnistaa puheen monimuotoisuudesta ja erilaisuuden arvostamisesta työpaikoilla. Tutkimusten mukaan diversiteetti toimii organisaatiolle kilpailuetua tuovana voimavarana. Ymmärretäänkö työpaikoilla kuitenkaan täysin, että tuottava ja hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee nimenomaan erilaisuutta eikä samankaltaisuutta?

Kasvatustieteiden maisteri ja mentaalivalmentaja Jasmi Qvick on havainnut, että jo koulumaailma pyrkii mahduttamaan yksilöitä samanlaiseen muottiin. Sama ilmiö jatkuu työelämässä, jossa saatetaan odottaa kaikilta työntekijöiltä samankaltaisia vahvuuksia. Jos yksilön ominaisuudet ovatkin jotain ihan muuta, kuin mitä työpaikalla painotetaan, saattaa se luoda työhyvinvoinnin vähenemisen lisäksi tunteen arvottomuudesta.

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työyhteisön monimuotoisuus ilmenee perinteisten määritteiden, kuten iän, sukupuolen ja etnisen alkuperän kautta, mutta myös yksilöiden koulutuksen, taitojen, työnteon tapojen ja persoonallisuuden perusteella. Mitä erilaisempia kulttuurillisia ja kokemuksellisia taustoja organisaation henkilöstö edustaa, sitä korkeammalla on sen innovaatiokyky ja tuotteliaisuus.

Diversiteetti on siis voimavara, jota mikä tahansa organisaatio voi alkaa kerryttää helposti. Siten rakennetaan työyhteisöön myös hyvinvointia ja suvaitsevaisuutta. Toisinaan monimuotoisuuden ihanteet unohtuvat, sillä kuuluuhan ihmisen luontaiseen käyttäytymismalliin samankaltaisten pariin hakeutuminen. Monimuotoisuutta voidaan kuitenkin tietoisesti vahvistaa rekrytointeja tehtäessä.

Tässä jaksossa kuullaan Jasmin omakohtaisia kokemuksia työelämään sopeutumisesta ja omien vahvuuksien tunnistamisesta. Jakson aikana myös keskustellaan siitä, miten omien ominaisuuksien ja luonteenpiirteiden hyväksyminen voi auttaa löytämään itselle oikeaa paikkaa työelämässä.

Onko sinulla kokemusta hyvinvoivasta työyhteisöstä, jossa erilaisuutta arvostetaan? Laita meille kokemuksiasi aiheesta viestilomakkeella tai somekanavien kautta.

Hyviä kuunteluhetkiä!