Ajankohtaista

Tasa-arvoisten päätösten tekeminen organisaatiossa vaatii avointa kommunikaatiota. Tasa-arvotekoja voi tehdä joka päivä.

#tasaarvo #työelämä #työjaperhe #isyys #isäystävällinentyö

Katso lisää twiittejä...